Η εγκυμοσύνη προκαλεί αλλαγές στον γυναικείο εγκέφαλο;

Η εγκυμοσύνη προκαλεί αλλαγές στον γυναικείο εγκέφαλο;


Η εγκυμοσύνη προκαλεί αλλαγές στον γυναικείο εγκέφαλο που διαρκούν τουλάχιστον 2 έτη.
Μια καινοτόμα έρευνα αποκάλυψε ότι η αρχιτεκτονική του γυναικείου εγκεφάλου αλλάζει σημαντικά κατά την διάρκεια των πρώτων εγκυμοσυνών.

Συγκεκριμένα η φαιά ουσία συρρικνώνεται σε περιοχές που έχουν να κάνουν με την αντίληψη και τον τρόπο που αντιδρούμε σε κοινωνικά ερεθίσματα. Αυτό ίσως σημαίνει ότι ο εγκέφαλος της νέας μητέρας είναι καλύτερα “καλωδιωμένος” σε περιοχές που ρυθμίζουν το πώς μια γυναίκα αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του βρέφους της ή τους κινδύνους του περιβαλλοντος.

Η μελέτη έγινε με την χρήση μαγνητικής τομογραφίας και τα αποτελέσματα ήταν τόσο επαναλήψιμα ώστε με την βοήθεια ενός αλγόριθμου ο υπολογιστής μπορούσε να “μαντεψει” αν μια γυναίκα ήταν ή οχι έγκυος από τη απεικόνιση του εγκεφάλου της.
Περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.