Νέο βιβλιάριο Υγείας Παιδιού – Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές

Νέο βιβλιάριο Υγείας

Σημαντική βελτίωση που περιέχει είναι οι αναθεωρημένες καμπύλες ανάπτυξης. Εκτυπώστε και χρησιμοποιήστε το!

Το καινούριο βιβλιάριο υγείας παιδιού.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών είναι σημαντική, όχι μόνο για την ιατρική
διάγνωση και θεραπεία κοινών προβλημάτων υγείας και την έγκαιρη υποψία σοβαρών
διαταραχών, αλλά και για τις πολύτιμες ευκαιρίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας
που παρέχει. Η συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών,
καθώς και η υποστήριξη των γονέων στο μεγάλωμά τους, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών και βασικό άξονα του βιβλιαρίου αυτού.

Κάθε ηλικία έχει ειδικά χαρακτηριστικά τόσο σε σχέση με τις βιολογικές όσο και με τις
συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Σε
αυτό το βιβλιάριο επιλέχθηκαν συγκεκριμένες ηλικίες που είναι κατάλληλες για την εκτίμηση
της υγείας, της ανάπτυξης και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας και
δίνονται αδρές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο της εξέτασης στις ηλικίες αυτές, με στόχο τη
δυνατότητα σφαιρικής και στοχευμένης προσέγγισης του παιδιού και της οικογένειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ygeiapaidiou-ich.gr
Η συμπλήρωση του βιβλιαρίου από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη είναι σημαντική για την
παρακολούθηση του παιδιού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.