Βουλωμένη μύτη; Προσοχή!

Βουλωμένη μύτη; Προσοχή!

Τα τοπικά ρινικά αποσυμφορητικά με αγγειοσυσπαστική δράση (συνήθεις δραστικές ουσιες ξυλομεταζολίνη, οξυμεταζολίνη) ελευθερώνουν άμεσα την βουλωμένη μύτη αλλα κρύβουν μια...

Read More