Βουλωμένη μύτη; Προσοχή!

Βουλωμένη μύτη; Προσοχή!


Τα τοπικά ρινικά αποσυμφορητικά με αγγειοσυσπαστική δράση (συνήθεις δραστικές ουσιες ξυλομεταζολίνη, οξυμεταζολίνη) ελευθερώνουν άμεσα την βουλωμένη μύτη αλλα κρύβουν μια παγίδα!
Μην τα χρησιμοποιείτε για περισσότερες απο 4-5 ημέρες, καθώς προκαλούν την λεγόμενη φαρμακευτική ρινίτιδα.
Εν ολίγοις, όσο περισσότερο τα χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο τα χρειαζόμαστε. Η χρόνια χρήση τους συνήθως κρύβει άλλες αδιάγνωστες παθολογικές καταστάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.